Ievadi virsrakstu
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.

iekopēts 17.11.2019. No Skolas dokumenti

Ekskursiju organizēšana skatīt ekskursiju_organizesanas.docIekopēts 25.10.2019. no Kontakti

rsAivars Peisenieks65054395, aivars.peisenieks@vidusskolalielvarde.lv 

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās 8:10 - 8:50
Otrdienās 17:20 - 18:20
Sekretāre Dace Škarste65071840, vidusskola@lielvarde.lv
Direktora vietniece mācību darbāSarmīte Lazdiņa 
65071842, sarmite.lazdina@vidusskolalielvarde.lv 

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8:10 - 9:00
Trešdienās 16:00 - 17:00
Direktora vietniece mācību darbāAina Lukašunas 
65071842, aina.lukasunas@vidusskolalielvarde.lv

Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 16:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:10 - 9:00 
Direktora vietniece informātikas darbāDace Olehno 
65071842, dace.olehno@vidusskolalielvarde.lv 
Ārpussklases darba organizatore un 
direktora vietniece audzināšanas darbā 
Aija Krompāne
29293812, aija.krompane@vidusskolalielvarde.lv 
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 
Aigars Mendiks 
65053130; 26423025; aigars.mendiks@vidusskolalielvarde.lv 
Skolotāju istaba 65071843
Medmāsa 65054311 
Ēdnīca 65053660Iekopēts 30.09.2019 no Lielās pašpārvaldes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezentācija (pdf)

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezentācija (wmv)

https://twitter.com/EklvPasparvalde


Iekopēts 30.09.2019 no Mazās pašpārvaldes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu Mazās pašpārvaldes prezentācija (pdf)

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Skolēnu Mazās pašpārvaldes prezentācija (wmv)Tikšanās aprīlī:

Skolas pašpārvaldes skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja "apaļā galda" diskusiju par skolas dzīves aktualitātēm un skatījumu nākotnē

Pašpārvaldes ziņas


Pasākums "Nakts skolā"
Skolas pašpārvalde aktīvi piedalās Lielvārdes novada jauniešu pasākumos.

APMĀCĪBĀ Pašpārvaldes pasākumi

Aicina mācīties vidusskolā

Skolas pašpārvaldes skolēni, skolas direktors Aigars Kruvesis un ārpusklases un audzināšanas darba vadītāja Aija Krompāne apmeklēja Lēdmanes un Lielvārdes pamatskolas, aicinot turpināt mācības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10. klasē.
Pasākumos tika rādītas prezentācijas un filmas par skolas dzīvi, par tās vidusskolas skatījumu un prioritātēm, kā arī jaunieši kopā ar skolotājiem veica sarunu ar 9.klašu audzēkņiem. 
Sarunas par vidusskolas mācību un ārpustundu aktivitātēm pagāja interesantā diskusijā, ļaujot arī pašiem devītajiem izmēģināt kādas no aktivitātes veidiem. 
Iekopēts 30.09.2019 no Aicinām darbā

Aicinām darbā autovadītāju uz nepilnu slodzi.

Pamatuzdevums autovadītājam - katru skolas dienu plkst 15:10 ar skolas mikroautobusu aizvest uz Lēdmani Edgara Kauliņa vidusskolas skolēnus, kuri dzīvo Lēdmanē.

Darba slodze: 0.2 likmes.

Darba samaksa par šo slodzi: 123 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Darba uzsākšana jau 1.oktobrī!

Aicinām pieteikties, ierodoties personīgi, vai sūtot pieteikumu e-pastā aivars.peisenieks@vidusskolalielvarde.lv

Skolas adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde.

Telefons: 65071840Iekopēts 17.09.2019 no sadaļas par Interešu izglītību


1. - 4. klašu koris (vad. Ž.Vilkāja)

3 . - 4. klašu ansamblis (vad. Ž.Vilkāja)
Teātra grupa „Bumbulis”1. - 12. kl. ( vad. A. Krompāne)
Sporta pulciņš 8.  - 12. kl. volejbols (vad. I. Puķīte)
Vispārattīstošā un koriģējošā vingrošana 4. kl.(vad. I. Puķīte)
Vieglatlētika 10. - 12. kl. (vad. I.Puķīte)
Vispārattīstošā un koriģējošā vingrošana 1. kl (D. Korpe -Jefremova)
Satiksmes noteikumi 4. - 5. kl. (vad.)
Skolas vide un apkārtne 4. - 9. kl. (vad. V. Gobiņa)
Dambrete 1. - 12. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
Āra dzīves pulciņš 2. - 12. kl. ( vad. M. Ruģēns)
Asini prātu 1. - 2. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
Boksa pulciņš 3. - 12. kl. (vad. V. Šeļepjonoks)
Ceļu satiksmes noteikumi 10. - 12. kl. ( vad. Dz. Mikolone)
Vizuālā un lietišķā māksla - kokapstrāde 5. - 12. kl. ( vad. J.Mūrnieks)
Eiropas valodu klubiņš 1. - 4. kl. ( vad. A.Krompāne)
Jostu darināšana 1. - 4., 5. - 9.kl.(vad. E.Kuzmane)
Autoapmāciba 10. - 12.kl. (vad. Dz. Mikolāne)
Sporto visa klase 3.a (vad. I. Puķīte)
Sporto visa klase 2.ab, 3.c (D. Korpe -Jefremova)

skolas teātra sporta aktivitātes

jaunsargu pulciņš skolāIekopēts 15.09.2019. no sadaļas Par skolu/Atbalsta personāls

Logopēda nozīme skolā.

Daudzi jautā vai jautās, kas ir logopēdija? Logopēdija ir medicīniski pedagoģiska zinātne par runas un valodas traucējumiem, to izcelsmi, cēloņiem, veidiem un korekciju. Logopēds ir speciālists, kas veic koriģējoši izglītojošo darbu, novēršot runas un valodas traucējumus pirmsskolā un rakstu valodas traucējumus skolās (rakstīšanas, lasīšanas traucējumi). Logopēdi veic korekciju šādiem traucējumu veidiem: skaņu izrunas traucējumi, valodas traucējumi, neiroloģiski traucējumi (stostīšanās; inervācijas traucējumi sejas, žokļa un kakla rajonā), rakstīšanas un lasīšanas traucējumi, kā arī veic rehabilitācijas pasākumus pacientiem pēc insulta. Ja Jūsu bērna valodas attīstība vai skaņu izruna neatbilst nosacītai vecuma normai, bērna izteikšanās spējas ir ierobežotas, vai apkārtējiem ir grūti saprast jūsu bērna runu, ir ieteicams vērsties pie speciālista – logopēda vai audiologopēda. Zinātniskajā literatūrā ir pierādīts, ka bērni, kuriem jau pirmsskolā ir runas vai valodas traucējumi, nonākot skolā saskaras ar lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem. Tāpēc būtu svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt koriģējošo darbu ar bērnu.  Pretējā gadījumā ir iespējama situācija, ka Jūs  redzat, ka bērns mācās, taču rezultāts izpaliek un bērnam rodas nepatika mācīties, grūti iemācīties uzdoto un parādās kļūdainas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas pazīmes. Ja bērnam ir valodas vai rakstu valodas (rakstīšanas, lasīšanas) nepietiekama attīstība, tad nepieciešama logopēda konsultācija. Skolā skolēnu pārbaudi veic septembrī un oktobrī. Pēc bērna runas pārbaudes logopēds vecākiem, pedagogiem paskaidro un nosaka turpmāko logopēdisko korekcijas gaitu, un bērni tiek iekļauti logopēdiskajās grupās. Valodas, runas attīstības traucējumu novēršanā un korekcijā svarīgs ir arī bērna vispārējais veselības stāvoklis un labvēlīga un optimistiska mājas vide un ģimenes atbalsts mājās. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā logopēde šajā mācību gadā  ir katru otrdienu un ceturtdienu no 8:30 līdz 16:00. Tādēļ, vecāki, nebaidieties un jautājiet interesējošos jautājumus skolas logopēdam.


Iekopēts 11.09.2019 no sadaļas Aktualitātes


FAKULTATĪVO NODARBĪBU GRAFIKS

PAGARINĀTĀS GRUPAS LAIKI

PULCIŅU DARBA LAIKI

ZPD KONSULTĀCIJU LAIKI
Iekopēts 21.08.2019. no sadaļas Projekti

Skolas aktu zāles un peldbaseina projektēšana noslēgusies. BŪVNIECĪBAS IECERES 

EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS AKTU ZĀLES UN PELDBASEINA PIEBŪVE (jaunbūve)

Gaismas ielā 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Lielvārdes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, ierosinātāja pārstāvis – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aigars Kruvesis, T.:29293609, aigars.kruvesis@lielvarde.lv 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA „BaltexGroup”, reģ.Nr.40103274353, Dīķa iela 44, Rīga, atbildīgā persona ‑ Ineta Buka, tālr.29455679, buka.ineta@gmail.com 

BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS:

11.05.2015. plkst.17:00 Lielvārdes novada pašvaldības sēžu zālē Raiņa ielā 11A, Lielvārdē (3.stāvs). 

Informatīvie materiāli pieejami apskatei Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 3.stāva foajē, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā Gaismas ielā 17, Lielvārdē un www.lielvarde.lv


 

Edgara Kauliņa LIelvārdes vidusskola projektā Samsung Skola Nākotnei


Veiksmīgi realizēts projekts par ERAF fondu piesaisti skolas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādei, par dabaszinību materiālās bāzes nodrošināšanu.

Jaunāko tehnoloģiju nodrošināšanu  skola veikusi sadarbībā ar pašvaldības mērķfinansējumu informātikas kabinetu datortehnikas papildināšanu, kā arī saņemti dāvinājumi no bankām.

Skola katru gadu piedalās izglītojamo apmaiņas programmas realizēšanas projektos – AFS ietvaros ir mācījušies izglītojamie no Beļģijas,Vācijas, Vjetnamas, Austrālijas, Itālijas, Taizemes

Skolas izglītojamie ir bijuši Argentīnas, Beļģijas un ASV izglītības sistēmas apmācībā.Iekopēts 20.08.2019. no sadaļas par skolas vēsturi

Tradīcijas

 • Zinību diena - 1. septembris - sākas ar svinīgo līniju, kurā skolēnus un viņu vecākus ar jauno mācību gada sākumu apsveic skolas direktors, viesi. Divpadsmito klašu skolēni ar interesantu priekšnesumu sveic pirmo klašu skolēnus. Pēc tam skolēni dodas uz pirmo stundu, bet vecāki tiek aicināti uz sarunu ar direktoru skolas zālē.
 •  Tūrisma diena - pirmajā septembra nedēļā piektdienā skolēni dodas ekskursijās, pārgājienos, apskatot skaistākās Latvijas vietas.
 •  Skolotāju diena - skolotāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz dažādām Latvijas vietām.
 • 10. klašu iesvētības – šo pasākumu gatavo 11. klašu skolēni. Katru reizi tiek izdomāta jauna iesvētību tēma un jauni uzdevumi desmitajiem.
 •  Mārtiņdienas tirgus 1.-4. klasei.
 •  Pilsonības nedēļa, veltīta Latvijas proklamēšanas dienai. Šajā nedēļā tiek organizēti konkursi, ekskursijas, svinīgs koncerts.
 •  Ziemassvētku stipendiju kandidāti tiek izvirzīti no katras 7.-12. klases. “Advente ir laiks, kurā mūsos grib pieaugt gaisma un skaidrība”, tāpēc stipendijas piešķiršanas kritēriji: kāda ir tava attieksme pret tuvākajiem, kāds ir tavs gribasspēks, kā tu spēj pārvarēt savas negatīvās iezīmes, kāda ir tava motivācija mācīties? Žūrijas komisija izvērtē klašu pieteikumus un Ziemassvētkos veltītajā pasākumā. stipendija tiek izsniegta, arī katrs kandidāts saņem dāvanā grāmatas un vislabākos novēlējumus.
 •  Valentīndiena - atpūtas pasākums , kurš veltīts mīlestībai, priekam.
 •  Gredzenvakars, kurā divpadsmitie saņem skolas piemiņas zīmi – skolas gredzenu, un ielūdz savus vecākus, skolotājus un draugus uz klases iestudēto priekšnesumu- parasti tās ir teātra izrādes, gan pašu sacerētas, gan dažādu autoru lugas.
 •  Kursa darbu aizstāvēšana- jau septembrī vidusskolnieki izvēlas savu kursa darba tēmu, un aprīlī vai maijā notiek kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.  
 •  Mātes Dienā ir koncerts, kurā skolēni ar dažādiem priekšnesumiem sveic savus vecākus.
 •  Pēdējais zvans - pasākums, ko organizē 8. un 11. klašu skolēni, sveicot devītos un divpadsmitos ar mācību gada noslēgumu, novēlot tiem sekmes eksāmenos. Šajā dienā devītie un divpadsmito pateicas saviem skolotājiem un skolai.
 •  Izlaidums 9. klasēm, kurā tiek izsniegti atestāti par pamatskolas beigšanu.
 •  Izlaidums 12. klasei, kurā tiek izsniegti sertifikāti un atestāti par vidējās izglītības iegūšanu.
Pārnests 01.2019 no lapas 'Sākums" 

Jaunumi

Pateicības diena skolā


Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference

skatīt vairāk

Izglītības ziņas  * Lielvārdes novads


Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

Lielvārdes novada Sporta centrs sadarbībā ar skolu.

http://sportslielvarde.lv/


Skolas komanda projektā "Samsung Skola nākotnei" finālā veiksmīgi prezentēja skolas pilotprojektu "Mēs Lielvārdē varam labāk".

 vēlams apskatīt visu video....

Aktuāli

Skola piedalās Grindex fonda zinātnes un izglītības atbalsta projektā "Es augu vesels"

Ikgadējā skolu veselības projektā ar Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstu piedalījās 43 skolas, projekta ietvaros 1998 skolēni ir darbojušies un uzzinājuši vairāk par dažādām ar veselību saistītajām tēmām. Šogad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola nolēmusi aktīvi turpināt un ieviest skolēnu izglītošanā 2. un 3. moduli. Skola 8. oktobrī piedalījās projekta konferencē. Projektā piedalās: skolotāja Indra Narutaviča, skolotāja Jolanta Roga, skolas direktors Aigars Kruvesis.

.

 

9. maijs – Eiropas diena mūsu skolā!

Trešdien 9. maijā Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā (ES) atzīmē Eiropas dienu.

Arī mūsu skolā notiks daudz un dažādi pasākumi. Tos organizē 11.b klases kolektīvs (kl. audz. Indra Narutaviča), un galvenais režisors ir Toms Pļevoks – skolas pašpārvaldes prezidents.

Sākumskolas skolēni iesaistīsies Eiropas tautu tērpu darināšanā un rīkos izstādi.

Katra klase sociālo zinību stundā dalīsies grupās un sacentīsies savās zināšanās par Eiropas Savienību – spēles, krustvārdu mīklas, lomu spēles… 9.-12. klašu skolēni kārtos Eiropas eksāmenu, pārējie to veiks dienas gaitā līdz plkst. 21.00 jebkurā sev ērtā laikā.

Pie skolas šajā dienā plīvos jauniešu uzvilktais ES zilais karogs ar dzeltenajām zvaigznēm, un, ļoti iespējams, daudziem apģērbā būs akcenti šajās spilgtajās krāsās


3. maijā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – Baltā galdauta svētki

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
            / Jānis Jaunsudrabiņš/

Ceturtdien, 3. maijā, mūsu skolā notiek Baltā galdauta svētki. 1990. gada 4. maijā Latvijas Augstākā Padome (parlaments) pieņēma «Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu», kas bija aizsākums Latvijas valsts neatkarības pilnīgai atjaunošanai.

Godinot cilvēkus, kas izveidoja mūsu Latvijas valsti, nosargāja to Brīvības cīņās un atjaunoja valstisko neatkarību 1990. gadā, sūtīsim labas domas Latvijai Simtgadē un būsim pateicīgi par to, kas mums ir. Būsim vienoti Latvijai!


40. Valsts Bioloģijas olimpiādē Zandai Jefremovai sudraba medaļa

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9.a klases skolniece Zanda Jefremova uzvarēja Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē un tika uzaicināta uz Valsts olimpiādi.   Š. g. 24.-26.janvārī  Zanda piedalījās 40. Valsts Bioloģijas olimpiādē, kas no

tika Rīgā LU Dabaszinātņu centrā “Torņkalns”. Pasākumā startēja talantīgākie skolēni no visas Latvijas, 9.klašu grupā – 40 konkurenti.

Testa, teorētisko uzdevumu un laboratorijas darbu kopvērtējumā ieguva otru lielāko punktu skaitu un Sudraba medaļu. Apsveicam Zandu un vēlam panākumus arī turpmāk!

 

Par bērnu uzņemšanu 1.klasē 2018./2019. mācību gadam

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2018./2019. mācību gadam noteikta no 2018. gada 15. janvāra.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

 • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa skolas lietvedībā);
 • iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju.

 Līdz 2018. gada 30. augustam skolas lietvedībā jāiesniedz:

 • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
 • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
 • iesniedz bērna fotogrāfiju (3x4, skolēna apliecībai).

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

Informācija pa tālruni 65071840

E-pasts: vidusskola@lielvarde.lv


Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

skatīt vairāk.... Jaunumi

          Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Veselību veicinošas skolas statuss

15. decembrī skolas projekta koordinatore Indra Narutaviča piedalījās Veselību veicinošo skolu seminārā, kurā Edgara Kauliņa lielvārdes vidusskola saņēma apliecinājumu par Veselību veicinošas skolas statusu. Skola projektā darbību uzsāka 2017.gada janvārī un ir izpildījusi uzstādītos nosacījumus un veikusi visu uzdevumu izpildi.


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 2017. gadā

            Jauno mācību gadu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2017. gada 1. septembrī uzsāka 531 skolēns, no kuriem 51 bija pirmklasnieki. Ir prieks, ka skolēnu skaits skolā pieaug. Gandarījums un prieks arī par 4 jaunajām pedagoģēm – mūsu skolas absolventēm: Beati Eisāni (latviešu valoda un literatūra), Elīzu Streili (angļu valoda), Lāsmu Medni (dabaszinības) un Mārīti Zaļkalniņu (Radošā darbnīca interešu izglītībā).

            Iepriekšējā mācību gadā ir paveikti lieli darbi: mācību gada noslēgumā – maijā - 107 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm 2016./2017. mācību gadā; 78 skolēni saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Pateicības rakstus par veiksmīgu dalību un godalgotām vietām starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

            Īpaši jāizceļ 12. klases skolnieka Pētera Ceimera iegūtā 3. vieta mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 18. olimpiādē; 11. klases skolnieku Reičelas Livitčukas, Agnijas Putniņas, Signes Dātavas un Roberta Emīla Lindemaņa iegūtos dažādu pakāpju diplomus Rīgas reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē (Roberts Emīls veiksmīgi piedalījās arī skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē); 12. klases skolnieču Annijas Bules, Keitas Rožānes un 11.klases skolnieces Lienes Začestes iegūtais I pakāpes diploms un vairākas speciālbalvas  Latvijas Kultūras kanona konkursā 2016. – 2017. „Kultūras Kanona vērtības Latvijas simtgadei”. Konkursa ietvaros meiteņu izveidotā galda spēle ar panākumiem startēja jauniešu biznesa ideju programmā „Izrāviens” Ogrē, Kouvolā (Somijā) un finālā – Rīgas Ekonomikas augstskolā. Pēc Valsts kancelejas uzaicinājuma Annija, Keita un Liene savu spēli izspēlēja ar interesentiem 4. maijā Brīvības bulvāra svētkos.

            12. klases skolnieces Keita Rožāne un Linda Narutaviča ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalījās LU Sociālo zinātņu fakultātes skolēnu ZPD konkursā, kur abas ieguva 1. vietu un papildus 1000 punktus iestājai LU, nodrošinot sev budžeta vietu izvēlētajā programmā.

            Skolas labākie sportisti  - Agnija Apine, Džūlija Pivare, Sandra Gerasimova, Agrita Agnese Medne,  Elizabete Jonikāne, Santa Renāte Sidorova, Jānis Čamanis, Ričards Ceplišs, Niks Blumfelds, Mariss Giņko) ar panākumiem aizstāvēja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas godu Latvijas skolēnu 70.spartakiādē.

            Skolas kultūras dzīvē ļoti skaists piedzīvojums bija 12. klases uzvedums „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, ko divpadsmitie atraktīvi parādīja tradicionālajā Gredzenu vakarā.

            Mācību gads tuvojas vidum, bet daudz ir paveikts arī 2017./2018. mācību gada 1. semestrī – skola ir ieguvusi Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu; statusu un apliecinājumu „Veselību veicinoša izglītības iestāde” ESF projektā „Vesela Latvija”, uzsākusi dalību projektos „Esi līderis!”, ESF „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 9. – 12. klašu skolēni aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā organizētajā programmā „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”.

            Skolas daiļrunātāji Aleksis Jozuus (3.a klase)  un Agnija Putniņa (12. klase) jau otro gadu pēc kārtas apliecinājuši savu talantu un iegūstot Lielā un Dižā stāstnieka titulu  valsts mērogā.

            24. novembrī tradicionāli devīto klašu skolēni parādīja vecākiem un skolotājiem pašu iestudēto uzvedumu „9.a un 9.b Faktors”.


Apsveicam un lepojamies ar

3.klases skolnieku Aleksi Jozuu – iegūts

II pakāpes diploms un Lielā stāstnieka tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”;

12. klases skolnieci Agniju Putniņu -  iegūts

I pakāpes diploms un Dižās stāstnieces tituls

XXI valsts stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”.

Paldies skolotājām Ilgai Vetšteinai un Laimai Prekelei!

11.b skolnieci Lauru Lazdiņu – iegūta 3.vieta

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu angļu valodas olimpiādē.

Paldies skolotājai Sandrai Trencei!

 8.klases skolnieku Matīsu Līdumu – iegūta Atzinība Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 7. – 8. klašu skolēnu konkursā „Iepazīsim Latvijas pilsētas: Zemgales pilsētas, to krāšņums un daudzveidība”.

Paldies skolotājai Indrai Narutavičai!

APSVEICAM UN LEPOJAMIES

ar 9.b klases komandu “Lielvārdes sargi” (Didzis Nemme, Paula Nemme, Dženeta Tarta, Katrīne Silanagle, Undīne Bruģe, Madara Teivāne, Klāvs Kaspars, Niks Gustavs Ozoliņš, Eduards Grizāns, Jēkabs Sirsniņš, klases audzinātāja – Biruta Rutka) ar izcīnīto 1. vietu un ceļojošo kausu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;

 ar 9.a klases komandu “Latvijas dzintars” (Marta Voloha, Elīza Ļaksa, Glorija Sidorova, Agnese Alda Avdeviča, Linda Simoneta Grudule, Zanda Jefremova, Melānija Mikožāne, Agnese Neretniece, Roberts Ruskuls, Niks Kazenko, Jānis Ceimers; klases audzinātāja Jolanta Zarāne) ar izcīnīto 2. vietu Andreja Pumpura muzeja pasākumā “Lāčplēša spēka mantinieki”;


 ar Asnati Vadzišu 9.a klase, Katrīnu Skudru 11.a klase, Adeli Preimani 11.klase un Lieni Začesti 11.a klase (skolotāja Sarmīte Lazdiņa) ar veiksmīgo dalību Latvijas kultūras kanona konkursā “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” Vidzemes reģionā;

 ar Aleksi Jozuu 3.a klase (skolotāja Ilga Vetšteina), Agniju Putniņu 12. klase (skolotāja Laima Prekele) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu (izvirzīti dalībai Latvijas konkursā) un Alisi Luīzi Zīliņu (skolotāja Laima Prekele), Andreju Ceimeru 2.c klase (skolotāja Ingrīda Mūrniece) ar iegūto Lielā stāstnieka titulu Piedaugavas novada stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”. Skolēnu regulāro pārvadājumu maršruta papildinājuma grafiks:

  Skolēnu autobusa marsruta_papildinajums__1_.docx

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 

Realizējot karjeras izglītības programmu, šogad Lielvārdes novadā no 09.10.2017.līdz 13.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt  izglītojamiem  veidot priekšstatu par aktuālām, pieprasītām profesijām un saprast  izvēlētās profesijas piemērotību izglītojamā spējām un interesēm.

Uz E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, piedalīties karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju”, tika uzaicināti dažādu jomu speciālisti, kas izglītojamos iepazīstināja ar ļoti interesantām profesijām. Par savu ikdienas darbu, darba vidi, pienākumiem, profesijas pozitīvajām un ne tik pozitīvajām pusēm stāstīja logopēds, medmāsa, psihologs, policists, jurists, astrologs, ārsta palīgs, kinologs, fotogrāfs, tūrisma gids, interjera dizainers, loģistikas jomas pārstāvis un farmaceits.

Izglītojamiem bija iespēja uzdot speciālistiem visdažādākos jautājumus par interesējošo profesiju, kā arī uzzināt par nepieciešamo  izglītību, amata pienākumu veikšanai.

Vairāku speciālistu klātbūtni un dalīšanos profesionālajā pieredzē  varēja nodrošināt ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Liels paldies arī sākumskolas izglītojamo vecākiem par atsaucību un atrasto iespēju atnākt uz skolu, lai pastāstītu izglītojamiem par savu darba un profesionālo pieredzi!

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

vairāk..

vairāk ....lielvarde.lv

skolas jaunumos


5. - 8. klašu pašpārvaldes PREZENTĀCIJA:

Prez_5-8_pasparvalde.pptx

Jaunumos


APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda izcīnījusi pirmo vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā vidusskolēniem "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Vidzemes reģionā.

skatīt vairāk jaunumi
Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g.No sadaļas "Saites"  Par bērnu drošību


  No sadaļas "Kontakti"

  • skolas direktors  Aivars PEISENIEKS
  • Lietvedība: SEKRETĀRE  Dace ŠKARSTE   Tālr.65071840

  • DIREKTORA VIETNIEKI:
   Tālr.: 65071842  
   direktora vietniece mācību darbā Aina LUKAŠUNAS, direktora vietniece mācību darbā Sarmīte LAZDIŅA, direktora vietniece informātikas darbā Dace OLEHNO

   Tālr.: 29293812  Aija KROMPĀNE - ārpussklases darba organizatore un direktora vietniece audzināšanas darbā

  • SKOLOTĀJU ISTABA
   Tālr.:65071843

   MEDMĀSA
   Tālr.:65054311

   DIREKTORA VIETNIEKS SAIMNIECISKAJĀ DARBĀ: Aigars MENDIKS
   Tālr.:65053130,  26423025

   ĒDNĪCA
   Tālr.:65053660


  Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

   .