Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

E-klases ziņas

Par E-KLASI

Lai izmantotu E-klasi, nepieciešams iepazīties ar E-klases lietošanas noteikumiem!

skolvadības sistēma E-KLASE tika izveidota ar mērķi:

 • atvieglot skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites,
 • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām,
 • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

 • Esi aizmirsis paroli vai vēlies uzzināt, kas ir Ģimenes komplekts? Šos un citus biežāk uzdotos jautājumus par skolvadības sistēmu meklē sadaļās
Vecākiem", "Skolotājiem", "Skolēniem".
 • Lai sazinātos ar E-klasi, jāizmanto saziņas forma. Lai mēs varētu palīdzēt, jānorāda savs vārds un uzvārds, e-pasta adrese un pēc iespējas precīzāk jāapraksta problēmu.
https://www.draugiem.lv/special/skolanakotnei/?tab=5§ion=3Skolēni iesaka:

 • Patīk, ja skolotāja pirms jaunās mācību tēmas stāsta humorpilnus, pozitīvus un vienlaikus iedvesmojošus stāstus no savas privātās dzīves, kas liek pasmaidīt un padomāt arī pašam par sevi. Bez šaubām, šiem stāstiem vienmēr jāatbilst jaunajai mācību vielai. Tie ir kā mazi ievadi.
 • Skolotājam, sākot stundu, vienmēr mazliet jāpakavējas pie iepriekš apgūtās mācību tēmas, lai skolēni patiešām visu saprastu. Arī izglītojamajiem šķiet iedvesmojoši, ja pedagogam ir svarīgi, ka viņi skolu beidz ar teicamiem rezultātiem.
 • Mūzikai jābūt pirmajai mācību stundai dienā, lai tā vienmēr iesāktos ar skanīgām un jautrām dziesmām. Laiskā dziedāšana ir ne tikai treniņš skolēnu balsīm, bet arī lielisks veids, kā kārtīgi pamosties, turklāt var dziedāt arī ar rokām, rādot un izdziedot notis.
 • Vēsturē pirmās 15 minūtes vajadzētu rādīt vēsturiskas īsfilmiņas par apgūstamo tēmu. Šāds variants spēj jauniešos uzturēt ziņkāri un interesi par šo mācību stundu.
 • Vizuālās mākslas stundas būtu ieteicams sākt ar slavenu mākslas darbu apskati. Tā izglītojamais var gūt iedvesmu arī saviem zīmējumiem.
 • Skolas ikdienā pedagogam, īpaši klases audzinātājam, reizēm būtu lietderīgi sākt stundu ar vienkāršu sarunu par to, kas uztrauc skolēnus vai viņiem ir ļoti svarīgs. 

Skolas e-vide


5 digitālās prasmes,
 bez kurām nebūs 
iespējams konkurēt

Specifiskas datorikas prasmes gan mācībās, gan darba tirgū kļūst arvien nepieciešamākas un nozīmīgākas, neatkarīgi no nozares un profesijas. Eiropā un pasaulē izglītības sistēma pārorientējas ne tikai uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu un lietotāju sagatavošanu, bet arī uz sistēmiskas datorikas apguvi, lai veidotu jaunos IKT radītājus. Tāpēc pasaules lielākā datorikas jomas izglītības un zinātniskā biedrība (ACM Europe), ka sekmē datoriku kā zinātnes un profesijas attīstību, ir izstrādājusi ieteikumus algoritmiskās domāšanas attīstīšanai un programmēšanas apguvei skolās visā Eiropā, nosakot, ka obligāti visiem skolēniem ir jāapgūst IKT lietošana un drošība, jāattīsta algoritmiskā domāšana un programmēšanas prasmes.

Izprotot datorikas nozares nozīmīgumu arī 157 Latvijas skolās, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar vienu no vadošajiem IT uzņēmumiem Accenture Latvia septembrī uzsāka pilotprojektu digitālās kompetences apguvei, galvenokārt, aptverot piecus tēmu lokus – datorpratība, informācijpratība un mediju pratība; darba ētika un drošība strādājot ar datoru un internetu; loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšana; programmēšana; datu strukturēšana un analizēšana, lai spētu identificēt un risināt problēmas.

1. Laika taupīšana ar datorprasmēm

2. Spēja ātri, prasmīgi orientēties interneta dzīlēs, uztvert mediju vēstījumu un kritiski izvērtēt iegūto informāciju

3. Programmēšanas prasmes nepieciešamība ikdienā

4. Loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšana

5. Darba ētika un drošība, strādājot ar datoru un internetu

vairāk...


E-klase  

http://www.e-klase.lv/lv/

Prezidents: Tikai izglītotos jauniešos ir mūsu valsts pamats, attīstība un nākotne.

Tikai izglītotos jauniešos ir mūsu valsts pamats, attīstība un nākotne, tā savā apsveikumā Zinību dienā, 1.septembrī, norādījis Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

R. Vējonis savā apsveikumā uzsver, ka skola ir tā vieta, kur cilvēks var izveidot stingru un drošu pamatu savai nākotnei, lai tālāk dotos pretī drosmīgi un gudri uzstādītiem mērķiem, un par ceļvežiem un padomdevējiem šajā procesā kalpo mūsu skolotāji, informēja prezidenta Preses dienests. "Esmu pārliecināts, ka tikai pēc skolas pabeigšanas līdz galam apjaušam skolotāju devumu mūsu dzīves ceļā, kas reizē ir liela atbildība un misija," pauda prezidents.

Viņš gan norādīja, ka labi pedagogi ir atslēga ne tikai atsevišķas personības izaugsmē. No skolotāja darba un aizrautības ir atkarīgas Latvijas jauno censoņu iespējas iemācīties domāt, analizēt, pamatoti kritizēt, bet jo īpaši - atraisīt savus talantus. "Zinu, ka ikvienam bērnam piemīt kāds talants, spēja uztvert kādu zinātni vai prasmi," viņš norādīja, vienlaikus aicinot skolotājus darīt visu, lai jau skolas laikā katrs bērns atklātu un attīstītu šo talantu un turpmākajā dzīves gaitā kļūtu par spēcīgu personību, jo tikai skolas laiks var pilnībā tikt ieguldīts jaunā cilvēka zināšanu un prasmju attīstīšanai.

"Jūs, skolotāji, stāvat pie tāfeles, un jūs, bērni, pildāt savu galveno pienākumu - mācīties un kļūt atbildīgiem," aicināja prezidents. Viņš arī skolotājiem vēl spēt ne tikai mācīt, bet arī aizraut un iedvesmot. "Tieši skolā sākas mūsu rītdiena, tieši skolā sākas tas, kas mēs būsim nākamajā Latvijas simtgadē," piebilda prezidents.

Runājot par sabiedrības uzdevumu, R. Vējonis uzsvēra, ka tas ir radīt visus priekšnoteikumus, lai Latvijā augtu zinoši un prasmīgi, radoši un atbildīgi, kā arī kritiski domājoši cilvēki, kuri spēj atšķirt graudus no pelavām. Tāpat prezidents norādīja, ka tā lielā mērā ir mūsu valsts labklājības atslēga. "Latvijas bagātība ir izglītoti cilvēki, tāpēc ir svarīgi veidot kvalitatīvu izglītības sistēmu. Esmu pārliecināts, ka, tikai pieņemot drosmīgus lēmumus šajā jomā, mēs spēsim celt mūsu konkurētspēju pasaulē," atzina prezidents, kurš uzskata, ka zināšanām jābūt tautsaimniecības dzinulim, jo tieši gudrie un radošie būs tie, kas spēs radīt idejas, kurās būs vērts investēt.

"Vēl labāk, ja absolventi ar atbildību gribēs veidot uzņēmumus un dot darbu citiem, tādēļ aicinu jūs, skolotāji, iedrošināt jauniešus jau skolas solā attīstīt sevī uzņēmēju," sacīja prezidents, atkārtoti pateicoties katram skolotājam, kurš, apzinoties skolas neatsveramo nozīmi cilvēka dzīvē, ar savu gudrību, nesavtību un aizrautību palīdz Latvijas nākamajai paaudzei atrast savu ceļu.

 
E-klase 01.09.2015.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .