Interešu izglītība
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Interešu izglītības programmas


 • 1.-4.kl. koris
 • 3.-4.kl. ansamblis
 • Meiteņu koris
 • Teātra grupa "Bumbulis"
 • Sporta spēles 5.-7.
 • Sporta pulciņš-volejbols 5.-9. kl.
 • Sports 1.-4.kl.
 • Pašaizsardzība 1.-12.kl.
 • Aerobika 1.-12.kl
 • Satiksmes noteikumi 4.-5.kl.
 • Vides pulciņš 5.-9.kl.
 • Rokdarbu pulciņš 5.-9.kl.
 • Vizuālā māksla 1.-2.kl., 3.-4.kl.
 • Dambrete 1.-12.kl.
 • Vizuālā māksla 5.-12.kl.
 • Jaunsargu pulciņš 5.-12.kl.


Interešu izglītības programmas

2017./2018.mācību gads

Tiek veikta programmu izvērtēšana un apstiprināšana

Lielvārdes novada domes interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija ir apstiprinājusi 19 programmas, kuras realizēs interešu izglītību skolā kultūrizglītībā ( 6 progr.), tehniskajā jaunradē (2 progr.), vides izglītībā (1progr.), militārajā mācībā- jaunsargi (1 progr.) un sportā ( 9 progr.). Esam gandarīti par programmu klāstu un ceram tās nākotnē vēl papildināt,  paplašinot interešu izglītības programmu piedāvājumu un radot iespēju bērniem un jauniešiem realizēt savas iespējas un intereses.


skolas teātra sporta aktivitātes
jaunsargu pulciņš skolā

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .