Zinātniski pētnieciskā darbība * metodiskā pieredze
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Aktualitātes

Skolotāji piedalīsies Lielvārdes un Ķegumu novadu metodisko darbu skatē.

  • Skolotāja DAIGA BRANTE "Modeļu veidošana skolēnu domāšanas attīstībai bioloģijas stundās"

  • DAINA GRĪNHOFA "Teātra spēlēšanas literatūras stundās - viens no skolēna radošuma attīstīšanas paņēmieniem"

  • ILGA VETŠTEINA

"Piedalīšanās konkursā "Mūsu mazais pārgājiens"""


Zinātniski pētnieciskie darbi

Pirmajā rindā no kreisās: D. Brante, V. Skrīvele, G. Fišere, I. Narutaviča, E. Kazulis, A. Jozuus. Foto A. Lukašunas.

  • Skolotāji un skolēni Siguldas Valsts ģimnāzijā
  • Politikas un tiesību olimpiāde Valmierā.

    Valsts līmenī jau vairākus gadus politikā un tiesībās olimpiādes netiek organizētas. Tāpēc sava veida misiju ir uzņēmusies Vidzemes Augstskola Valmierā, kura organizē atklāto Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiādi sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi. Katru gadu olimpiādes dalībnieki ir arī mūsu skolas skolēni.

    23. martā Politikas un tiesību Vidzemes reģiona 5. olimpiādē piedalījās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12. klases skolēni Stella Blumfelde un Māris Bergs. 25 skolēni no 13 dažādām Vidzemes reģiona vidusskolām pārbaudīja savas zināšanas par tādām tēmām kā politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības un Eiropas savienība. 1. kārtā interneta vidē bija jāraksta eseja, jāatbild uz atvērtajiem jautājumiem un jāpilda tests. 2. kārtā seši skolēni, kuri ieguva visvairāk punktu, piedalījās diskusijā, argumentējot savu viedokli par vai pret, piemēram: "Vai Eiropas Savienībai ir jāturpina atbalstīt tās valstis, kuras nevar sabalansēt savu budžetu?". Pārējie olimpiādes dalībnieki bija klausītāji.

Vides projekti un aktivitātes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnu panākumi zinātniski pētnieciskajā darbā

10. un 11. martā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu Pierīgas reģiona konkurss. Tas bija 2. posms šī mācību gada skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanā. 1. posms notika skolās, pēc kura labākie darbi tika izvirzīti pārstāvēt skolu Pierīgas reģionā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu šogad pārstāvēja pieci 11. klases skolēni – Gerda Fišere (bioloģija, sk. Daiga Brante), Annija Jozuus( bioloģija, sk. Daiga Brante), Māris Lilavs (ķīmija, sk. Velta Gobiņa), Vita Skrīvele (kulturoloģija, sk. Sarmīte Lazdiņa), Emīls Kazulis (veselības zinātne, sk. Indra Narutaviča).

Izvirzīti dalībai Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē valstī tika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11. klases skolēni Māris Lilavs un Vita Skrīvele.
No kreisās: M. Lilavs, V. Gobiņa. Foto A. Mendiks.
  • Mūsu konkurenti bija skolēni no 13 vidusskolām. To vidū tādas mācību iestādes kā Siguldas Valsts ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres 1. vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Saulkrastu vidusskola, Salaspils 1. vidusskola, Ķekavas vidusskola.

I

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .