Iepējamā misija skolā

Kārlis Greitāns

Ķīmijas un dabaszinību skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ķīmiju un dabaszinības.

Izglītība

Bakalaura grāds ķīmijā, iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pieredze

Kārlis studiju laikā aktīvi darbojies Studentu pašpārvaldē, bet savus pētnieka sasniegumus demonstrējis starptautiskā zinātniskā seminārā Daugavpils Universitātē. Dotības pedagoģijā viņš jau ir pārbaudījis, pasniedzot ķīmijas privātstundas gan skolēniem, gan pirmo kursu studentiem. Un tā soli pa solim Kārlis ir tuvojies dalībai IESPĒJAMĀ MISIJĀ.

Intereses

Politika, ceļošana, dārzkopība.

Kārlis un IESPĒJAMĀ MISIJA

“Man gribas skolu padarīt par vietu, kur visiem būtu forši. Kur katru dienu var uzzināt kaut ko pārsteidzošu, jaunu un vērtīgu dzīvei. Un iegūt vēlmi izzināt.” Latvijā ir senas ķīmijas tradīcijas, un Kārlis ir pārliecināts, ka tās nedrīkst pārtraukt. Arvien jaunus ķīmijas talantus var radīt, mērķtiecīgi strādājot jau no pamatskolas un Kārlis to ir gatavs darīt, iedvesmojot skolēnus savas ķīmijas zināšanas izmantot sadzīvē.

Kārlim vidusskolas laikā bija iespēja doties uz vasaras skolu Vācijā, kur viņš izvēlējies mācīties ķīmiju, un to nav nožēlojis līdz šai dienai. Bijis aizraujoši vārīt pašam ziepes un sintezēt tādu populāru medikamentu kā aspirīns. Kārlim tas devis pašapziņu un prieku, ko tagad viņš vēlas nodot saviem skolēniem.

Uz jautājumu, kā Kārlis klasi pievērsīs ķīmijas pasaulei, viņš nevilcinoties atbild: “Es parādītu kādu interesantu eksperimentu, iespējams, mistisku, mazliet bīstamu.” Bet ar meiteņu auditoriju Kārlis strādātu,  veidojot šampūnus un krēmus. “Ķīmija ir vispapkārt, tikai jāprot to izmantot.”

Kārlim nozīmīga tēma ir saudzīga attieksme pret vidi, tādēļ viņš, mācot ķīmiju, īpašu uzmanību pievērsīs zaļajai domāšanai un skolēniem parādīs, cik daudz viņi var palīdzēt videi, tikai nedaudz mainot savus ikdienas ieradumus. Ieskatoties ķīmiskajos procesos dziļāk, Kārlis pamana sakarības  - ja videi kaitīgās vielas var aizstāt ar videi draudzīgām, tad cilvēku attiecībās kurnēšanu var aizstāt ar breinstormingu jeb ideju prāta vētru.

Darbs skolā

Noslēdzoties Vasaras akadēmijai, rudenī dalībnieki uzsāk darbu skolā un divus gadus strādā par pilna laika skolotājiem galvenokārt ar 5. – 12. klašu skolēniem, pasniedzot savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus. Tas, kāda vecuma skolēni konkrēti būs jāmāca, ir atkarīgs gan no dalībnieku vēlmēm, gan no skolas vajadzībām. Katrā situācijā cenšamies atrast labāko risinājumu abām iesaistītajām  pusēm. Mūsu līdzšinējie programmas dalībnieki atzīst, ka darbs skolā  attīsta prasmes risināt dažādas problēmas, noteikt mērķus savai profesionālajai darbībai un atbalstīt skolēnus viņu mērķu sasniegšanai, un uzņemties atbildību par sasniedzamo darba rezultātu.

Tāpat kā dalībniekus, katru gadu programmā aicinām pieteikties arī skolas visā Latvijā, kurām nepieciešami skolotāji. Iespējamā misijacenšas rast labāko risinājumu gan skolām, kuras meklē skolotājus un  piedāvā darbavietas, gan jaunajiem dalībniekiem. Taču tas negarantē, ka darbavieta vienmēr tiks nodrošināta tieši tur, kur dalībnieks vēlas.

Pašlaik dalībnieki strādā vai strādājuši 81 dažādās skolās visā Latvijā – lauku pamatskolās un vidusskolās, novadu centru un pilsētu  vidusskolās, valsts ģimnāzijās, mazākumtautību skolās u.c. Mums nav noteikts skolu loks, kurās strādā Iespējamās misijas dalībnieki. Vairāk kā puse (54%) no dalībskolām ir reģionu skolas (44 skolas, 37 skolas Rīgā vai Pierīgā).


Jaunumi

Video: 21. gadsimta skola - Lielvārde


https://twitter.com/EklvKim


Tā kā uzskatu, ka komunikācija trīsstūri skolotājs – skolēns – vecāki ir vitāli svarīga, esmu nolēmis skolas mājas lapā brīvā formā aprakstīt savus vērojumus par mācību procesu, lielajām un mazajām uzvarām klasē, aktuālajām problēmām un mērķiem.

Skolā esmu nostrādājis tikai gadu un šajā laikā esmu sapratis, ka panākumi sākas tikai tad, ja esi godīgs – gan pret sevi, gan skolēniem. Ar šo informāciju es vēlētos patiesumu parādīt arī vecākiem, rādot ko un kā es daru.


Par aizvadīto 2014./2015. mācību gadu

Sākšu ar to, galvenie mērķi uzsākot mācību gadu man bija :

·         prasmes plānot savu laiku,

·         radīt produktu ar pievienoto vērtību,

·         prasme plānot citu cilvēku darba plānu,

·         aprobēt DZM izstrādāto ķīmijas apguves programmu un izprast pētniecisko laboratorijas darbu apguves un veidošanas metodiku.

Turpinājumā – par katru no četriem augstākminētajiem mērķiem sīkāk.

Prasme plānot savu laiku kļuva kliedzoša pirmajās nedēļās, kad sapratu, ka vienā dienā ir jānovada divi laboratorijas darbi, divas unikālās stundas, jāizlabo laboratorijas darba protokoli un formatīvās vērtēšanas darbi lielam skolēnu skaitam un tajā pašā dienā jāpagūst sagatavoties nākamās dienas stundām. Lai izvairītos no šādām situācijām maksimāli cenšos izmantot informācijas tehnoloģijas. Formatīvās vērtēšanas un refleksijas darbus (paši skolēni sauc tos par mazajiem darbiņiem) gada otrajā pusē lielākoties devu izmantojot socrative vai eduspace platformas. Ne visi skolēni informācijas tehnoloģiju (sevišķi personīgo) lietošanai piegāja jēgpilni.

Sapratu, ka jēga ir sevi veltīt radošām un interesantām lietām, lai maksimāli ieinteresētu skolēnus. Gada beigās, kad jutos vairāk pārliecināts par savām laika plānošanas spējām, maksimāli daudz izmantoju gatavos DZM (LU dabaszinātņu un matemātikas metodikas projekta) materiālus, lai savu laiku atvēlētu unikāla satura izstrādei, kas būtu man interesants.

Prasme plānot savu laiku mani noveda pie nākamās prasmes, kurā es jutu vajadzību pēc izaugsmes – spējā būt radošam un radīt mācību materiālus, laboratorijas darbus un demonstrējumus pašam. Tieši skolā es sapratu, ka šādas lietas es līdz šim esmu darījis ļoti minimālā apmērā. Skolā es sapratu, cik grūti tas ir, radīt kaut ko taustāmu un vērtīgu. Tajā pašā laikā varu teikt, ka esmu radījis daudzas lietas, kuras var būt noderīgas, un kuras ir labākas par pašlaik pieejamajām. Šī prasme – radīt, man ir kļuvusi daudz svarīgāka. Domāju, ka tā ir unikāla prasme, kuru noteikti nevar uztrenēt līdz automātiskumam, bet kuru var pazaudēt nedarot. Tikai tagad es apjautu, kas ir iedvesma, kā tā izpaužas.

Prasme plānot citu cilvēku laiku parādījās plānojot stundas. Pēc labi saplānotām stundām, kurās iesaistījās visi skolēni un parādījās taustāms rezultāts, es sapratu lietas, kas ir vajadzīgas, lai kāds kolektīvs vienoti darbotos kāda mērķa virzienā. Protams, ne katra saplānotā stunda strādā uz katru skolēnu un ne viss, kas man plānojot šķiet izdevies un veiksmīgs arī stundās tāds izvēršas. Tieši šie brīži un to analīze man tagad ļauj teikt, ka arvien labāk protu plānot to, ko darīs citi manā vadībā. Tas man ir liels ieguvums, jo manā pakļautībā neviens nekad nebija strādājis.

2014/2015 mācību gada laikā ir atrisināti neskaitāmi ķīmijas uzdevumi, paveikts liels skaits laboratorijas darbu, izveidota vesela kaste ar modeļiem. Skolēni ir ieguvuši atzīstamus rezultātus gan rajona ķīmijas olimpiādē, gan centralizētajā ķīmijas eksāmenā. Es nezinu, cik daudz par klasi un to, kas ir noticis stundās pasaka vidējā atzīme, bet klašu vidējās atzīmes ir augstākas, nekā biju cerējis. Ķīmijas un dabaszinību stundās esmu izjutis gan vissaldāko prieku, gan visrūgtākās skumjas. Pēc šī mācību gada es varu teikt – ne tuvu viss izdevās kā gribēju, bet jūtu, ka šīs neizdošanās mani ir padarījušas tikai stiprāku.

Liels paldies, pirmkārt, skolēniem par šo mācību gadu!

turpmāk vēl....

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .