Pašpārvalde
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola.

Skolēnu pašpārvalde

Prezidents: Mārtiņš Mikožans (10.)

Prezidenta vietniece : Elīza Ramona Rence (12.)

Protokoliste: Estera Adžiboije (12.)

Paula Ludborža (11.)

Kate Gicēviča (11.)

Laura Sakne (12.)

Dārta Ranga (12.)

Māris Narutavičs (10.)

Lauma Ločmele (10.)

Lolita Rumpe (10.)

Unda Preimane (10.)

Katrīna Skudra (10.)

Magdalēna Štakmane (10.)

Anna Freimane (10.)

Alise Marta Vītoliņa (9.a)

Alise Silgale (9.a)

Kristiana Kalniņa (9.a)

Nikola Spēlīte (9.a)


Mazā pašpārvalde

Sendija Mihailovska (8.a)

Alise Silgale (8.a)

Ance Ozola (7.a)

Nadīne Tautkeviča (7.a)

Jānis Dimants (7.a)

Dāvis Miļuks (7.a)

Linards Brikulis (7.c)


Pašpārvaldes sēdes notiek ceturtdienās plkst.15.10 pašpārvaldes telpā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .