Projekti
Samsung Skola Nākotnei * Skolas aktu zāle un peldbaseins * Vides projekti

Edgara Kauliņa LIelvārdes vidusskola projektā Samsung Skola Nākotnei


Veiksmīgi realizēts projekts par ERAF fondu piesaisti skolas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādei, par dabaszinību materiālās bāzes nodrošināšanu.

Jaunāko tehnoloģiju nodrošināšanu  skola veikusi sadarbībā ar pašvaldības mērķfinansējumu informātikas kabinetu datortehnikas papildināšanu, kā arī saņemti dāvinājumi no bankām.

Skola katru gadu piedalās izglītojamo apmaiņas programmas realizēšanas projektos – AFS ietvaros ir mācījušies izglītojamie no Beļģijas,Vācijas, Vjetnamas, Austrālijas, Itālijas, Taizemes

Skolas izglītojamie ir bijuši Argentīnas, Beļģijas un ASV izglītības sistēmas apmācībā.


Skolas aktu zāles un peldbaseina projektēšana noslēgusies. BŪVNIECĪBAS IECERES

EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLAS AKTU ZĀLES UN PELDBASEINA PIEBŪVE (jaunbūve)

Gaismas ielā 17, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Lielvārdes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, ierosinātāja pārstāvis – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aigars Kruvesis, T.:29293609, aigars.kruvesis@lielvarde.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA „BaltexGroup”, reģ.Nr.40103274353, Dīķa iela 44, Rīga, atbildīgā persona ‑ Ineta Buka, tālr.29455679, buka.ineta@gmail.com

BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS:

11.05.2015. plkst.17:00 Lielvārdes novada pašvaldības sēžu zālē Raiņa ielā 11A, Lielvārdē (3.stāvs).

Informatīvie materiāli pieejami apskatei Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 3.stāva foajē, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā Gaismas ielā 17, Lielvārdē un www.lielvarde.lv.


 

Skolas  dalība projektos

Skola piedalās vairākos projektos:

 • ·        17 gadus piedalās starptautiskajā Baltijas jūras projektā.
 • ·         Bērnu vides projektā (BSP)- „Dabas vērotāji” ar apakšprogrammu „Krasta vērotāji” (pēta skolai tuvāko upju ekoloģisko stāvokli un sakopj apkārtni).
 • ·         Foto projekta „Ieskaties Latvijas dabā” ikgadējos konkursos.
 • ·        „Skaistākai Latvijai” – „Zvaigžņu klase” *http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=193&qPage=1
 • ·        Folkloras projekts – Baltica 2012.

·        „Kur saulīte rotājas”

 • ·        AWARD – starptautiskā jauniešu pašizpausmes programma.
 • ·        Novadu spēles -7.klase
 • ·        Piens skolai – projekts
 • ·         Uguns pētnieki”* http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=185&qPage=2
 • ·         „Nāc un dari kopā ar mums” LU dabaszinību projekts
 • ·         Iespējamās misijas(IM) aktivitāte „Iedvesmo mācīties”
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .