Projekts "Es augu vesels"
sadarbībā ar Grindex

Ikgadējā skolu veselības projektā ar Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstu piedalījās 43 skolas, projekta ietvaros 1998 skolēni ir darbojušies un uzzinājuši vairāk par dažādām ar veselību saistītajām tēmām. Šogad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola nolēmusi aktīvi turpināt un ieviest skolēnu izglītošanā 2. un 3. moduli. Skola 8. oktobrī piedalījās projekta konferencē. Projektā piedalās: skolotāja Indra Narutaviča, skolotāja Jolanta Roga, skolas direktors Aigars Kruvesis.


 • 2014. gada konferencē Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda aktīvi piedalījās un izteica priekšlikumus par veselības mācības apguvi skolās. 
 • 2015. gada konferencē skolotāji dalījās pieredzē par sasniegto un rosināja veidot veselīga dzīvesveida izglītību skolā.

Projekta moduļi

Es augu vesels:

1. modulis   5.-6.klašu grupai:

 • Ķermenis un veselība
 • Uzturs
 • Attiecības
 • Atkarības - smēķēšana

2.modulis   6.-8.klašu grupai

 • Atkarību izraisošās vielas
 • Pubertitāte
 • Seksualitāte

3. modulis  5.-12.klašu grupai

 • Ar ko reklāma atšķiras no informācijas, tās pozitīvie un negatīvie aspekti
 • Ēšanas traucējumi
 • Kā reklāma ietekmē cilvēka vērtību sistēmu un pašapziņu
 • Kā nepakļauties reklāmas ietekmei


Skolotāju komanda īsteno veselības projektu un iegūtās zināšanas ļauj skolai papildināt mūsdienīgu mācību metožu un līdzekļu pielietojumu izglītības procesā.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .