Vecākiem
Iepazīsti skolu * Iepazīsti vidi * Iepazīsties ar izglītības aktualitātēm
Mācīsimies kopā * Laiks mainās un mēs kopā ar laiku.

Atnāc, skolā mācās tavs bērns!

Pasākumi * aktualitātes


Aktuāli


LTV: Izglītība Somijā 

un arī mūsu jaunie skolotāji


Skola piedalās IM pieredzes forumā "Sadarbībā ir spēks"



skatīt Skolenu_autobusa_marsruta_kustibas_saraksts.doc

Skola piedalās Grindex fonda zinātnes un izglītības atbalsta projektā "Es augu vesels"

Projektā piedalās : skolotāja Indra  Narutaviča, skolotāja Jolanta Roga, skolas direktors Aigars Kruvesis

Ikgadējā skolu veselības projektā ar Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstu piedalījās 43 skolas, projekta ietvaros 1998 skolēni ir darbojušies un uzzinājuši vairāk par dažādām ar veselību saistītajām tēmām. Šogad Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola nolēmusi aktīvi turpināt un ieviest skolēnu izglītošanā 2. un 3. moduli.

skatīt vairāk..projekta sadaļā


Iespēja nodarboties ar sportu




 • Ja vecāki vēlas izmantot pasūtījumu, šujot skolas formu Lielvārdē (alternatīvs piedāvājums un cena). Ilva Blumberga, mob.t. 29134598



Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

 • Skolā izveidots jaunsargu pulciņš.


skat.Jaunumi 

Par skolas formu informācija sadaļā „Par skolu — skolas forma”

Ja vecāki vēlas izmantot pasūtījumu, šujot skolas formu Lielvārdē (alternatīvs piedāvājums un cena)


 • Ilva Blumberga, mob.t. 29134598

preces skolai

Ja vecāki vēlas izmantot pasūtījumu www.skolasforma.lv, tad to varēs izdarīt no 2015.gada 15. maija 

SKATĪJUMS.... VIEDOKĻI....

Raidījums „Es un skola": kā būt skolai, kurp visi dodas ar prieku?

Avots: https://www.youtube.com/watch?v=DyX-st9AzE0

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes "Rakstu darbi" kultūras namā

 • DARBI TIEK VEIDOTI SKOLAS ROKDARBU PULCIŅĀ.
Pulciņa vadītāja Jolanta Zarāne

Izstāde kultūras namā "Lielvārde"









Skolas formu tirgū parādījušies jauni tirgotāji!

info@skolasdrebes.lv

tel.: 67885150

skolas drēbju katalogs






Domnīca  " Lasītprasme sākumskolā"

Lasitprasme.mp4


2017./2018.mācību gadā skolā mācās 531 skolēns


MAXIMA akcijas "Atbalsti savu vai savu bērnu skolu" noslēgums



Domnīca * Sports skolā * Ēdināšana skolā

Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri apmeklēja pasākumu 28.aprīlī. 

Sporta skolotājs Zintis Bergmanis dalās savā viedoklī par skolēnu sporta slodzi. 

Domnīcā piedalījās skolas sporta skolotāji, medicīnas māsa, skolas šefpavāre, skolotāji, skolas skolēnu padomes prezidente, vecāki, skolas padome.

 Domnīcu vadīja skolas direktors A.Kruvesis


Cienījamie, vecāki!

            Domes deputātu balsojums par Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Savienības struktūrfondu programmā "Izaugsme un nodarbinātība" (un tam sekojošo skolu apvienošanu) ir noticis. Domes deputātus neinteresēja ne vairāki desmiti piketējošo, ne apmēram 800 lielvārdiešu paraksti pret skolu apvienošanu.

            2 deputātiem balsojot „pret” un 2 „atturoties”, deputātu vairākums nolēma - Lielvārdes pamatskola un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas tiek pieteiktas dalībai projektā un skolu reorganizācijai (apvienošanai).  Kad un kā tas notiks - domes atbildīgās amatpersonas nespēj paskaidrot vēl šodien.           

            Neskatoties uz visu iepriekšminēto, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu kolektīvs un administrācija cer uz turpmāku sadarbību ar jums un pateicas visiem, kas atbalstīja mūsu skolu šajās dienās! 

Esi aktīvs un vesels!

Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā nodaļā sports ir izveidota informatīva sadaļa aktīvs un vesels, kurā ir iespēja iegūt informāciju par dažādiem veselību veicinošiem pasākumiem mūsu ikdienā, par to kā uzņemtās kalorijas likt pareizi lietā un par to kā dzīvot aktīvi un veselīgi. Informācija tiks papildināta ar dažādiem vingrojumu kompleksiem dažādām muskuļu grupām un svarīgu informāciju mūsu ikdienas dzīves uzlabošanai.

Saite uz sadaļu



Liela sala gadījumā skolēni var neapmeklēt skolas

skatīt informāciju- jaunumi

Skolas padome sveic pedagogus un darbiniekus. 

epa

 

Uz konkursu „Nāc un eksperimentēt sāc!” jau piekto gadu E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā pulcējas Ķeguma un Lielvārdes novadu 9. klašu skolēni no 6 skolām. Konkursa mērķis – radīt skolēnos interesi un vēlmi nākotnes karjeru saistīt ar eksaktajām nozarēm. Kā atzīst novada dabaszinātņu pedagogi, talantīgajiem skolēniem tiek dota lieliska iespēja praktiski darboties, sastapt līdzīgi domājošos un aizrautīgos. Arī šogad skolēni darbojās 3 dabaszinātņu laboratorijās. FIZMIX pārstāvis Kārlis Kravis Fizikas laboratorijā pārsteidza skolēnus gan rādot aizraujošus eksperimentus par gāzu īpašībām, gan liekot pašiem darboties. Ķīmijas laboratorijā šoreiz ļoti patīkami smaržoja, jo skolēni izgatavoja mitrinošu roku krēmu. Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotājs no „Iespējamās misijas” Kārlis Greitāns sadarbībā ar kosmētikas firmas „North Bee” speciālisti Dainu Rībenu izskaidroja tehnoloģiju, taču krēma sastāvdaļu izvēle un proporcijas tika atstātas eksperimentētāju ziņā. Skolēni prezentējot jaunos roku krēmus arī nosaukumos, piemēram, „Maigonis”, atklāja to lieliskās īpašības. Šogad konkursa norisē arī novitāte - Modelēšanas laboratorija. Šo laboratorija vadīja Liene Krieviņa no LU Dabaszinātņu un matemātikas Izglītības centra. Telpiskā modelēšana kā mācību metode konstruē jaunas zināšanas, attīsta komunikācijas prasmes, veido starppriekšmetu saikni. Uzdevums skolēniem - izveidot maketu pazemes autostāvvietai zem daudzdzīvokļu ēkas, ievērojot Latvijas būvnormatīvus, domājot par cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, riteņbraucējiem un ugunsdrošību. Kā atzina skolēni, lai arī bija doti reāli automašīnu modeļi, bez matemātikas un fizikas zināšanām neiztikt. Grūti, bet aizraujoši! Žūrijas komisija par erudītāko un prasmīgāko atzina Dzeltenās krāsas komandu. Apsveicam uzvarētājus: Dāvi Skudru (Jumpravas vidusskola), Montu Kažociņu (Lielvārdes pamatskola), Ričardu Ziemeli(Birzgales pamatskola), Rūdolfu Pētersonu (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Mariku Grandāni (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola)

Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā Lielvārdes novada Izglītības nodaļai, novadu pašvaldībām un Lielvārdes vidusskolas direktoram A. Kruvesim, fizikas skolotājai Mairai Gribustei, ķīmijas skolotājam Kārlim Greitānam.


Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības
Dabaszinātņu priekšmetu MA vadītāja, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bioloģijas skolotāja Daiga Brante

Kārļa Greitāna un Gundegas Pučas foto


Skolas domnīca 1.-4.klasēm

Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri darbojās domnīcas darba grupās un izteica savu skatījumu un priekšlikumus skolas tālākajā darbībā. Ar iegūtajām atziņām dalīsimies e-klasē un skolas mājas lapā. Būtiskākie jautājumi tiks aktualizēti un veidos skolas un vecāku sadarbības uzdevumus. 

CO2 līmeņa noteikšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas mācību telpās. skatīt jaunumi


Skolas direktors Aigars Kruvesis ir uzsācis skolas telpu monitoringu Co2 līmeņa noteikšanai. Skolā tiek apsekotas mācību telpas un koridori, veikti mērījumi par Co2 līmeņa un klašu telpu temperatūru dažādos aspektos - stundas sākumā, stundas vidū, stundas noslēgumā, vēdināšanas režīmos kā pasīvā un aktīvā vēdināšana (atvērti logi, ventilācijas sistēma), starpbrīžos klasēs un koridoros, stundu laikā kā tiek ievērots vēdināšanas režīms gaiteņos, koplietošanas telpās. skatīt jaunumi

Karjeras nedēļa skolā


Tēvu dienas pasākums


Liels paldies par aktīvu dalību pasākumā! Satīt vairāk...Jaunumi (teksts, foto)



vairāk skatīt sadaļā - Jaunumi

noteikumi un drošība 

http://www.berniem.csdd.lv/

Bērnu drošība

Rūpēsimies par savu un bērnu drošību!

http://www.lielvarde.lv/page/1027





Izglītības un kultūras aktivitātes, viedokļi, intervijas, pielikumi vecākiem.... par visu , kas svarīgs izglītībā. http://www.izglitiba-kultura.lv/

 

 E-klase jautā




Paldies 4.b klases vecākiem par lielu atbalstu skolēniem un audzinātājai Judītei Vaivodei ZZ čempionāta finālā Jūrmalā.


Skolas inovācijas

turpmāk par mūsu skolotāju ieguvumiem un inovāciju izmantošanu skolā....


Projekti:

Skolas aktu zāles un peldbaseina projektēšana


Informācija zināšanai!

 DROŠS INTERNETS

http://www.drossinternets.lv/page/306

Mājas lapā atradīsiet plašu informāciju par interneta drošības jautājumiem:
 
Informāciju esam sagatavojuši gan bērniem un jauniešiem, gan skolotājiem un vecākiem un katram interesentam, kas vēlas darbošanos internetā padarīt drošāku! Ziņojiet par atklātiem pārkāpumiem un nelegālu interneta saturu! Sazinieties ar uzticības tālruni 116111 un vaicājiet pēc padoma!



Elektrodrošība arī jūsu mājās un ģimenē!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās lektore no AS «Sadales tīkls»  un veica  izglītojošu lekciju par elektrodrošību  skolēniem. Vairāk informāciju skatīt  www.sadalestikls.lv  

Ieteikumi:

Latvijas Drošāka interneta centrs vēlas reizi mēnesī Jūs informēt par savām aktualitātēm un jaunākajiem izglītojošiem materiāliem par drošību internetā.

2017.gada SEPTEMBRA ZIŅU IZDEVUMS atrodas pielikumā un internetā pieejams ŠEIT >>> 

Šajā ziņu izdevumā Jūs uzzināsiet:
 • Uzdevumu grāmata “Planēta 7”
 • Sociālo tīklu drošības ceļvedis
 • UT 116111 video klipiņi “Ja redzi nelikumības internetā, neklusē”
 • Īsfilma jauniešiem par kailfoto izspiešanu internetā “Saki NĒ!”
 • Interesanti raksti un intervijas medijos
    Priecāsimies, ja informāciju pārsūtīsiet arī citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
    Ja Jūs nevēlaties turpmāk saņemt mūsu Ziņu izdevumu, lūdzu, rakstiet uz info@drossinternets.lv
    Ar sveicieniem,


     Draudzības nedēļa skolā


    Jāņa Pāvulēna saruna ar vecākiem „Mans bērns izvēlas karjeru”

    lekcijas prezentācija skatāma šeit 


    Skola šodien

    Lai izprastu skolas ikdienu un izglītības procesu un tās radošo, inovatīvo darbību, nepieciešams mācīties, mācīties... sekot līdzi laikam. Skola nav iedomājama bez modernām tehnoloģijām, labiem mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem, zinošiem un radošiem pedagogiem, zinātkāriem un motivētiem skolēniem.  


    Skolotāja Daiga Brante — inovatīvā darbība un profesionālisms.

    Skolotāja Maira Gribuste - inovācijas darbā un dabaszinību  mācību priekšmeta metodikas...Zinātniski pētnieciskais darbs. Sigulda, 2015.


    Atbildes vecākiem:

    Skolas logopēdes informācija: Daudzi jautā vai jautās, kas ir logopēdija?

    ..lasīt vairāk www.alirana.lv

    Alirana komanda,  ērtā, pieejamā veidā piedāvā pasaulē zinātniski pārbaudītas un inovatīvas apmācību metodes valodas korekcijā un skaņas terapijas pakalpojumus e-vidē.

    VECĀKIEM

    Programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti” veidota balstoties uz valodas veidošanās agrīnām likumsakarībām. Programma ir domāta latviešu valodas prasmju attīstīšanai. Valodas veidošanās procesā ļoti nozīmīgi ir, ka bērni iemācās klausīties, daudzreiz atkārtot vienus un tos pašus vārdus, frāzes, teikumus. Tā bērni mācās modelēt un attīstīt valodu.


    Valsts pārbaudes darbu analīze valstī

    Informatīvs materiāls par diagnosticējošo darbu dabaszinībās 9.klasei (rezultāti un analīze).

    http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2014_2015_ddarbs_dabzin_9kl_analize.pdf


    Diagnosticējošais darbs dod iespēju iegūt drošus un ticamus datus par mācību priekšmetu standarta prasību apguvi, kas ļauj spriest par skolēnu gatavību apgūt šos mācību priekšmetus 4. klasē. Šī informācija var būt saistoša ne tikai skolotājiem, bet arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.

    Informatīvs materiāls par diagnosticējošo darbu SĀKUMSKOLĀ (rezultāti un analīze).

    http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/2013_2014_ddarbs_sakskola_analize.pdf


    Viedokļi:

    Ja starp skolu un ģimeni beidzas dialogs, sākas divi monologi

    Ikdienā bieži rodas situācijas, kad starp skolu un skolēna vecākiem veidojas komunikācijas barjeras. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ, liedzot visām iesaistītajām pusēm sasniegt kopīgu mērķi. Kā šādas situācijas risināt? Kādas ir tipiskākās saziņas problēmas? Ko skolotājs var darīt, lai komunikāciju uzlabotu?

    Lekcijā tika stāstīti reāli dzīves piemēri, atklāti nesaprašanās iemesli un sniegti iespējamie risinājumi. 

    Lekciju vadīja Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sociālā pedagoģe Anna Zaula.

    https://www.e-klase.lv/lv/lapa/konferences-video/ja-starp-skolu-un-gimeni-beidzas-dialogs-sakas-divi-monologi/




    Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

     .