Vērtīga informācija
Stundu saraksta izmaiņas. Dokumenti. Saraksti

STUNDU IZMAIŅAS

STUNDU SARAKSTS

1.-4. klase

5.-8. klase

9.-12. klase


STUNDU LAIKI

PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS ir skolas E-klases vidē

KONSULTĀCIJU GRAFIKS

FAKULTATĪVO NODARBĪBU GRAFIKS

PAGARINĀTĀS GRUPAS LAIKI

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU DARBA LAIKI

Skolēnu autobusa kustības grafiks

Kārtība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, kādā notiek tiešsaistes stundas


Kā samaksāt par ēdināšanas pakalpojumu

Iemaksu par ēdināšanas pakalpojumu veic:

Pašvaldības norēķinu kontā LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90000024489
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV- 5070
LV13HABA0551041149220, A/S “SWEDBANK”
 Pašvaldības kasēsRaiņa ielā 11.A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
“Pagastmāja”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads;
Daugavas ielā 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads.

Mācību gads. 2020.-2021.

1.–8., 10.–11. klase 1.septembris – 31.maijs
9. klase 1.septembris – 11. jūnijs (mācības beidzas 14.maijā)
12. klase 1.septembris – 18. jūnijs (mācības beidzas 14.maijā)

 

1.semestris

1.-12. klase 1. septembris – 18. decembris

 

2.semestris

1.–8., 10.–11. klase 4. janvāris – 31. maijs
9. klase 4. janvāris – 11. jūnijs
12. klase 4. janvāris – 18. jūnijs

 

Brīvdienas

Rudens brīvdienas

1.-12. klase 19. oktobris – 23. oktobris

 

Ziemas brīvdienas

1.-12. klase 21. decembris – 1.janvāris

  

Pavasara brīvdienas

1.klase 15. februāris – 19. februāris
1.-12. klase 15. marts – 19. marts

 

Vasaras brīvdienas

1.–8., 10.–11. klase 1. jūnijs – 31. augusts

Skat arī skolas kalendārā https://ej.uz/7hyh

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks


Klašu audzinātāji un klašu telpas 2020./2021.m.g.

 Nr.p.k. KlaseAudzinātāja Klases telpa 

 1

1a 

Ingrīda Mūrniece 

306 

 2

1b

Iveta Putniņa

305

3

2a

Laura Ražinska

311

 4

2b

Judīte Vaivode

301

 5

3a

Gundega Valtere

308

 6

3b

Maira Dāliņa

313 

7

4a

Beate Eisāne

310

8

4b

Zanda Ziņģe

302 

9

5a

Dina Korpe-Jefremova

105 

10

5b

Elita Cionele

205

11

5c

Indra Narutaviča

209 

12

6a

Ilga Vetšteina 

226 (j.k.)

13

6b

Aija Krompāne

211

14

6c

Jolanta Dimitrijeva

222 (j.k.)

15

7a

Sarmīte Štekele 

109

16

7b

Jolanta Zarāne

110 

17

8a

Agnese Bērziņa-Ločmele

204

18

8b

Vineta Kaspare 

210

 19

8c 

Sandra Trence 

128 (j.k.)

20

9a

Dace Vitkovska

202

21

9b

 Iveta Puķīte

102 

22

10

Dace Olehno

223 (j.k.)

23

11

Daina Grīnhofa 

201 

24

12

Biruta Rutka

212 

(j.k.) - jaunais korpuss

 .