Vērtīga informācija
Stundu saraksta izmaiņas. Dokumenti. Saraksti

STUNDU IZMAIŅAS

STUNDU SARAKSTS PIEEJAMS E-KLASĒ

STUNDU LAIKI

PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS ir skolas E-klases vidē

KONSULTĀCIJU GRAFIKS

FAKULTATĪVO NODARBĪBU GRAFIKS

PAGARINĀTĀS GRUPAS LAIKI

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU DARBA LAIKI

Skolēnu autobusa kustības grafiks

Noteikumi "Kārtība, kādā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"


Mācību gads. 2021.-2022.

1.–8., 10.–11. klase 1.septembris – 31.maijs
9. klase 1.septembris – 14. jūnijs
12. klase 1.septembris – 21. jūnijs

 

1.semestris

1.-12. klase 1. septembris – 21. decembris

 

2.semestris

1.–8., 10.–11. klase 5. janvāris – 31. maijs
9. klase 5. janvāris – 14. jūnijs
12. klase 4. janvāris – 21. jūnijs

 

Brīvdienas

Rudens brīvdienas

1.-12. klase 18. oktobris – 22. oktobris

 

Ziemas brīvdienas

1.-12. klase 22. decembris – 4.janvāris

  

Pavasara brīvdienas

1.klase 15. februāris – 19. februāris
1.-12. klase 15. marts – 19. marts

 

Vasaras brīvdienas

1.–8., 10.–11. klase 1. jūnijs – 31. augusts

Skat arī skolas kalendārā https://ej.uz/7hyh

2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks


Klašu audzinātāji un klašu telpas 2021./2022.m.g.

 Nr.p.k. KlaseAudzinātājiKlases telpa 
 11a Zanda Ziņģe  302
 21b  Maira Dāliņa 313 

 3

2a 

Ingrīda Mūrniece 

306 

 4

2b

Iveta Putniņa

305

5

3a

Zigrīda Apsalone

311

 6

3b

Judīte Vaivode

301

 7

4a

Gundega Valtere

310

8

4b

Liene Vīksna-Kozule

202 

9

5a

Beate Eisāne

103

10

5b

Dace Vitkovska un
Guntis Rūze

222 (j.k.) 

11

6a

Dina Korpe-Jefremova

105 

12

6b

Elita Cionele

205

13

6c

Indra Narutaviča

209 

14

7a

Ilga Vetšteina 

226 (j.k.)

15

7b

Aija Krompāne

211

16

7c

Biruta Rutka

212

17

8a

Sarmīte Štekele 

109

18

8b

Jolanta Zarāne

110 

19

9a

Agnese Bērziņa-Ločmele

204

20

9b

Vineta Kaspare 

210

 21

9c 

Sandra Trence 

128 (j.k.)

22

10

Iveta Puķīte

102

23

11

Dace Olehno

223 (j.k.)

24

12

Daina Grīnhofa 

201 

(j.k.) - jaunais korpuss