Kontakti:

E-pasts: skola@vidusskolalielvarde.lv
Adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde, LV-5070 

Rekvizīti

Maksātājs:

Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde
Reģ.nr. 40900036683
PVN reģ. Nr. LV 40900036683
Jur. adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV 5070
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV19HABA0551026635681

Rēķinā jābūt norādītam:

preču/pakalpojuma saņēmējs
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Reģ. Nr. 40900000563
(reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)

Piegādes adrese:

Gaismas iela 17, Lielvārde
(ja prece tiek piegādāta)Reģistrācijas numurs Publisko personu un iestāžu reģistrā: 40900000563
Reģistrācijas numurs VIIS:  4313901694
LR IZM iestādes kods: 171302

DirektorsAivars Peisenieks65054395, aivars.peisenieks@vidusskolalielvarde.lv 

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās 8:10 - 8:50
Otrdienās 16:00 - 17:00
Sekretāre Dace Škarste28348336, 65071840, skola@vidusskolalielvarde.lv
Direktora vietniece mācību darbāSarmīte Lazdiņa 
65071842, sarmite.lazdina@vidusskolalielvarde.lv 

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:10 - 9:00
Direktora vietniece mācību darbāAina Lukašunas 
65071842, aina.lukasunas@vidusskolalielvarde.lv

Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 16:00 - 17:00
Ceturtdienās 8:10 - 9:00 
Direktora vietniece informātikas darbāDace Olehno 
65071842, dace.olehno@vidusskolalielvarde.lv 
Ārpussklases darba organizatore un
direktora vietniece audzināšanas darbā 
Aija Krompāne
29293812, aija.krompane@vidusskolalielvarde.lv 
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 
Aigars Mendiks 
26423025; aigars.mendiks@vidusskolalielvarde.lv 
Skolotāju istaba 65071843
Medmāsa Inga Martinsone65054311, 26485048
 

Skolēnu garderobes darba laiks*: 

  • atvērts 7:40 - 12:45; 
  • pusdienlaiks 12:45 - 13:15;
  • atvērts 13:15 - 16:10.

* saskaņā ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem