Interešu izglītība
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Interešu izglītības programmas

2020./2021. mācību gads

1.    Latviešu tradicionālo jostu darināšana 1. - 4., 5. - 9. kl. (vad. Edīte Kuzmane)

2.    1.  - 4. kl. koris. (vad. Ž. Vilkāja)

3.    2. kl. ansamblis. (vad. Ž. Vilkāja)

4.    Vizuālā māksla 7. - 9. kl. (vad. A. Zagorska )

5.    Teātra pulciņš 1. -12. kl. (vad. A. Krompāne)

6.    Datorika 2. kl. (vad. A. Mendiks)

7.    Asini prātu 1. - 3. kl. (vad. Dz. Kaņeps)

8.    Satiksmes noteikumi 4. - 5. kl. (vad. A. Mendiks)

9.    Koriģējošā vingrošana 1. - 9. kl. (vad. G.Rūze)

10.  Bokss 3. - 12. kl. (vad. V. Šeļepjonoks)

11.  Kokapstrāde  4. - 12.kl. (vad. J.Mūrnieks)

12.  Vide.Mācos pats un mācu citus 4. - 12.kl. (vad. V. Gobiņa)

13.  Sporto visa klase (vad. I. Puķīte, D. Korpe - Jefremova)

14.  Autoapmācība 11.-12.kl. (vad. Dz. Mikolone)

15.  Sporta  spēles 1. -4.kl.(vad. A.Pikšens)